Over Stichting IJsbaan Horst

Geschiedenis​

Ijsb.-2 (13 van 39)Bij het samengaan van de “oude” gemeente Horst met de nieuwe gemeentes in Horst aan de Maas heeft het gemeentebestuur de bevolking als presentje een mobiele ijsbaan op het Wilhelminaplein aangeboden.

De techniek werd door derden geregeld, de 7 Horeca gelegenheden aan het Wilhelminaplein verzorgde de Horeca en via de Koninklijke Harmonie van Horst werden diverse verenigingen benaderd voor vrijwilligers. Omdat dit 3 weken voor opening pas geregeld werd is besloten de vrijwilligers een vergoeding te geven voor de gewerkte uren. Deze ging rechtstreeks naar de kas van de betreffende vereniging.

Bij de evaluatie van de seizoen vroeg de burgemeester naar aanleiding van het enthousiaste reacties en de extra aantrekkingskracht voor het centrum of er mogelijkheden bestonden dit buiten de gemeente om voort te zetten.

Vijf vrijwilligers hebben enige maande gestudeerd op de haalbaarheid hiervan en uiteindelijk de Stichting IJsbaan Horst opgezet.


Doelstellingen

Ons hoofddoel is om in de wintermaanden, in principe rond de kerstvakanties, een tijdelijke ijsbaan te exploiteren op het Wilhelminaplein in Horst.

Wij willen dit doen gedurende de gehele kerstvakantie van de lagere scholen in Horst a/d Maas. Om het de lagere scholen mogelijk te maken tijdens een gym- of zwemles ook eens te komen schaatsen openen we reeds in de week voor deze vakantie. Dit mede uit het oogpunt van PR

Een niet onbelangrijk nevendoel is om een winterse ontmoetingsplaats voor jeugdige schaatsers, maar ook voor de vrijwilligers en waar mogelijk zelfs voor de voorbijgaande bezoekers aan het centrum. De laatste jaren wordt steeds meer aandacht geschonken aan mensen met een beperking en onze senioren, waarvoor de ijsbaan een mooie ontmoetingsplaats is. Sinds 2015 verspreiden we ook enige gratis entreekaarten in Horst via de voedselbank Venray.

Wij hebben geen winstoogmerk, en het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werk. Om deze reden wordt ook getracht geen om minimaal geld uit te geven aan diensten door derden op het gebied van PR enz.

Daarentegen krijgen wij geen vaste subsidie, en moeten dus jaarlijks zelf onze exploitatie kostendekkend, en het liefst nog iets meer dan dat zien te maken. De Stichting IJsbaan Horst heeft niet als doel om winst te maken, maar de komende jaren worden wel gebruikt om sponsorafhankelijkheid minder te maken. Op dit moment zijn we voor55%afhankelijk van sponsors en dat is een van de lasten die voor het huidige bestuur het zwaarst wegen.


Energiebesparing

In het seizoen 2015-2016 had de IJsbaan Horst de landelijke primeur met een warmteterugwinningsproject:

Middels een eenvoudige buis werd de warmte die de koeler maakte om het ijs te bevriezen terug geblazen in het Horeca gedeelte van de tent. Mede “dankzij” het warme weer moest de koeler zo hard werken dat het constant lekker warm was in de Horeca. Hiermee heeft de ijsbaan een flinke post op de stookkosten bespaard. De meegeleverde verwarming is slechts een maal gebruikt, er is geen extra diesel noodzakelijk geweest.

Verder is de gehele onderzijde van de baan netjes afgerokt: er is een zeil aangebracht tussen de tentvloer en het plein zodat er onder de baan geen lucht kon doorblazen waarmee het ijs aan de onderzijde werd verwarmt. Samen met sluiten van de zeilen tijdens de nacht, hebben we hiermee afgelopen jaar nog 30% bespaard in de energiekosten, een besparing die zeker de moeite waard is.

Warmte terugwinning CIMG0704